Groepen en tijden

Momenteel zijn bij "De Doewat" 6 jeugdgroepen en 4 creatieve volwassenengroepen actief. Bij voldoende belangstelling zijn eventueel andere clubtijden bespreekbaar.

Jeugdgroepen
Op de groepen, verdeeld over de middagen en de avonden, kan er door de jeugdleden naar hartenlust gedurende vijf kwartier geknutseld worden. Iedereen kan er naar eigen keuze de meest uiteenlopende vormen van handenarbeid verrichten. In de clubruimte zijn alle soorten van gereedschap en materialen voorhanden. Ook is een groot aantal voorbeelden aanwezig, zodat er aan ideeën zeker geen gebrek is. Ook zijn er veel beschrijvingen van bouwpakketten beschikbaar.

De clubtijden voor de jeugd- en jongerenleden zijn:

 

Volwassenengroepen
Op dit moment zijn er 4 creatieve groepen voor volwassenen in "De Notelaer" actief. De activiteiten daar verschillen heel erg: van zeer kunstzinnig tot puur vakmanschap.
Elke dinsdag en woensdag is er een creatieve ochtend. Door leiding, oud-leiding en ook anderen worden daar allerlei oude en nieuwe technieken beoefend.
Elke dinsdagavond is de teken- en schilderclub actief. Een ieder die een beetje aanleg voor tekenen of schilderen heeft, kan daar terecht.
Tot slot is er elke donderdag een creatieve instuif-avond. Leiding kan daar een programma voor zijn of haar groep voorbereiden, meehelpen aan het onderhoud van gereedschappen, maar ook iets voor zich zelf maken. Ook kunnen hier voormalige jeugdleden, oud-leiding en anderen creatief bezig zijn. Ga er gerust eens kijken.

De clubtijden voor de volwassen leden zijn: