Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, correspondentie en overeenkomsten met Hobbyclub De Doewat.

 

Doeleinden van gebruik van persoonsgegevens:

Voor het versturen van facturen is het nodig dat De Hobbyclub uw adresgegevens en bankrekeningnummer opslaat.
De Hobbyclub De Doewat gebruikt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor dit doel.

Incidenteel worden er foto's gemaakt van een groep kinderen, bv. tijdens de Sinterklaasviering. Deze foto's zijn bedoeld voor alle ouders en in beperkte mate voor promotie van de Hobbyclub. We letten er op dat daar waar ouders geen toestemming hebben gegeven voor publicatie van foto's we die foto's niet publiceren. Mochten er desondanks toch kinderen op een foto staan tegen uw wil, dan zullen we die op uw verzoek onmiddellijk verwijderen.

 

Bewaartermijn:

De opgeslagen gegevens worden maximaal één jaar bewaard nadat u heeft opgezegd.


Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens of foto's worden door ons nooit verstrekt aan derden.


Gegevensbeveiliging

De Hobbyclub De Doewat maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.


Cookies.

De website van De Hobbyclub De Doewat maakt géén gebruik van cookies.


Links naar andere websites

Onze internetpagina's kunnen links bevatten naar andere websites. De Hobbyclub De Doewat is uiteraard niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites.


Inzage

U mag De Hobbyclub De Doewat altijd vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u deze gegevens altijd wijzigen, aanvullen of laten verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via e-mail of telefonisch.


Functionaris gegevensbescherming (FG)

Rob Lohman, voorzitter Hobbyclub De Doewat.